top of page
N’Olacak? /
What'll Happen?

15 dk. – Belgesel – Türkiye – 2020 - Dili: Türkçe (İngilizce altyazılı)

15 mins- Documentary - Turkey - 2020 - Language: Turkish (English subtitles)


Yönetmen / Director : Merve Tulay

Yapımcı / Producer : Merve Tulay

Şehirlerdeki ve kırsallardaki aileler çocuklarının güzel bir eğitim almalarını ve iyi bir yaşam sürmelerini sağladıklarından emin olmalıdır. Mete’nin ailesi çocukları Alperen’in iyi bir eğitim almasını ve meslek edinmesini istiyor. Hayvan sevgisi ile dolup taşan Alperen ise tam tersi düşünüyor.

Families in cities and rural areas should make sure that their children receive a good education and a good life. Mete's family wants their children Alperen to have a good education and a profession. Overflowing with animal love, Alperen thinks the opposite.

21 Şubat 1995 Kayseri doğumludur. Erciyes Üniversitesi Radyo TV ve Sinema Bölümü 2018 mezunu. Halen Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans programında öğrenci. Video klip, belgesel ve kısa filmlerle çalışmalarına devam ediyor.


She was born on 21 February 1995 in Kayseri. Erciyes University Radio TV and Cinema Department 2018, she graduates. Currently she is doing a master's degree in Erciyes University Radio, Television and Cinema. She continues to work with video clips, documentaries and short films.

 

bottom of page