top of page

Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği’nin “Çocuk Hakları” konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği ve bu yıl 12-19 Nisan 2019 tarihlerinde sekizincisi gerçekleşecek olan Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali kapsamında düzenlenecek resim sergisinde yer almak üzere, “Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 8: Çocuklara verilen isim, vatandaşlık hakkı ve aile bağları korunmalıdır. Tüm bunlar zorla değiştirilemez ve alınamaz, değiştirilmek istenir ya da çocuğun elinden bu haklar alınırsa devlet bu duruma karşı çıkmalıdır.” konulu resimlerinizi bekliyoruz.

 

Katılım Koşulları
1. Sergiye resim gönderme sınırı her katılımcı için iki resimle sınırlıdır. 

2. Yarışma; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda eğitim – öğrenim gören 10 – 18 yaş arasındaki tüm öğrencilere açıktır.

3. Yarışmaya eser verecek olan öğrenciler, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

4. Resimleri jüri tarafından seçilen 10 eser sahibi gözetmenleriyle birlikte 12 - 14 Nisan 2019 tarihinde festival konuğu olarak Bursa’ya davet edilecek ve festival kapsamında yürütülecek olan resim atölyesine katılma hakkı kazanacaktır.  

5. Katılımcılar tarafından gönderilecek resimlerin 35x50 cm standartlarında olması gerekmektedir.

6. Katılımcı, sergiye gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Gönderilen resimler katılımcı tarafından yapılmış olmalıdır. Sergiye gönderdiği resim üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler sergiden ihraç edilir. Böyle bir durumdan dolayı doğabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Sergileme alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan her türlü kazanımları geri alınır; yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluğu yoktur.

7.  Seçilen eserlerin tüm hakları “Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği” ve eser sahibine aittir. “Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği” ismini belirterek eser sahibinin izniyle basılı veya sanal ortamda yayınlayabilir, sergileme hakkına sahiptir; ticari amaçla kullanamaz ve/veya kullandıramaz. Katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir. 

8.  Seçici kurul “Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği Kurulu Üyeleri”nden oluşacaktır.

9. Festival yönetimi bu süreçte koşullarda herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

10. Başvurular 30 Aralık 2018’e kadardır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Ekteki başvuru formunu eksiksiz doldurup imzalayarak bu sergiye katılanlar tüm katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

bottom of page